Тунелът под "Шипка" и новият "обходен" път на Габрово, който минава през града?!, но заобикаля законите!
Този уебсайт документира беззаконието на политици и институции както и отказа на съда и прокуратура да възстановят законността!

Сайтът показва много доказателства за катастрофални екологични проблеми и икономическа необоснованост на проекта за тунел под "Шипка" и обход на Габрово.
Проектът за тунел под "Шипка" и обход на Габрово, чието изпълнение е започнато през 2015 г. и който е обект на разглеждане в този уебсайт, е същият проект отхвърлен през 1993 г.
Сайта е в процес на изграждане.
Машинен превод:

Екологична Разруха

Екологичната разруха касае хората от пет (5) квартала на града през които пътят преминава, както и всички жители на гр. Габроео заради разрушаването на вододайната зона на река Козята, както и разрушаването на ядрото на парк Българка.


Сайта е в процес на изграждане. Моля запознайте се с цялостната картина на проекта, където екологичните проблеми за разгледани в детайли.


Тази статия ще бъде обновена в курса на завършването на сайта.